MICROBIOLOGIE SUBIECTE EXAMEN - pentru orientare

1. Celule eucariote şi procariote, caracteristici comparative
2. Clasificaţi bacteriile după formă şi dispunere – exemple
3. Enumeraţi componentele constante şi facultative ale celulei bacteriene
4. Structura peretelui la bacteriile Gram pozitive şi Gram negative
5. Rolul peretelui bacterian
6. Coloraţia Gram, timpi – interpretare – exemple
7. Protoplaşti – Sferoplaşti – Forme L
8. Coloraţia Ziehl-Neelsen, timpi – interpretare – exemple
9. Structura şi rolul membranei citoplasmatice
10.Ribozomii, structură şi rol
11.Mezozomi – Incluzii – Vacuole (în structura celulei bacteriene)
12.Masa nucleară bacteriană – structură, caracteristici
13. Cum este înscrisă informaţia genetică în genomul celulei bacteriene
14.Enumeraţi şi descrieţi succint etapele biosintezei proteice
15.Capsula bacteriană – structură, rol, localizare
16.Flagelii bacterieni – structură, rol, localizare
17.Fimbriile bacteriene
18.Sporii bacterieni – structură, rol, localizare
19.Apa, substanţele minerale şi pigmenţii în structura celulei bacteriene
20.Glucidele, proteinele şi lipidele în structura celulei bacteriene
21.Substanţe cu acţiune antibiotică produse de bacterii
22.Nutriţia principalelor bacterii studiate: tipuri de nutriţie
23.Clasificarea bacteriilor în funcţie de tipul respirator
24.Definiţi factorii de creştere bacterieni; exemple
25.Clasificaţi bacteriile în funcţie de temperatura optimă de dezvoltare; exemple
26.Structura şi sinteza peptidoglicanului
27.Definiţi noţiunea de cultivare a bacteriilor; enumeraţi pe ce substraturi se realizează
28.Definiţi noţiunea de creştere şi multiplicare bacteriană
29.Definiţi noţiunea de mediu selectiv, electiv şi de îmbogăţire; exemple
30.Definiţi noţiunea de mediu diferenţial; exemple
31.Ce este o colonie bacteriană ? Cum se pot obţine colonii bacteriene izolate ?
32.Fazele dezvoltării unei culturi bacteriene
33.Aspectele culturilor bacteriene pe medii solide; corelaţii între acestea şi patogenitate; exemple
34. Aspectele culturilor bacteriene pe medii lichide; corelaţii între acestea şi patogenitate; exemple
35.Sisteme de culturi continue; definiţii şi exemple
36.Definiţi noţiunile de asepsie şi antisepsie; exemple de antiseptice; aplicaţii
37. Definiţi noţiunile de sterilizare şi dezinfecţie; exemple de dezinfectante; aplicaţii
38.Antiseptice şi dezinfectante. Mecanisme de acţiune
39.Sterilizarea prin căldură umedă; metode, presiune, temperatură, aplicaţii
40.Autoclavarea – principiu, parametrii tehnici, utilizări
41. Sterilizarea prin căldură uscată; metode, presiune, temperatură, aplicaţii
42. Congelarea şi liofilizarea bacteriilor – definiţie, efecte asupra viabilităţii germenilor, aplicaţii
43.Bacteriofagii – definiţie, structură, tipuri de interacţiune fag-bacterie (enumerare)
44.Interacţiunea fag-bacterie: ciclul litic (etape, evidenţiere)
45.Interacţiunea fag-bacterie: ciclul lizogen, proprietăţile bacteriilor lizogene
46. ADN bacterian; localizare, structură, rol
47.Replicarea ADN bacterian; mecanism
48.Plasmidele; definire, tipuri, roluri în celula bacteriană
49.Factorul F şi factorul R; definiţie, roluri
50.Definiţi noţiunile de genom, genotip şi fenotip; variabilitatea genetică şi fenotipică
51.Mutaţiile la bacterii; definiţie, tipuri de mutaţii, clasificare
52.Transformarea la bacterii; definiţie, mecanism
53.Transducţia; definiţie, mecanism, tipuri de transducţie
54.Conjugarea bacteriană
55.Substanţe antibiotice şi chimioterapice; definiţie, utilizări în clinică şi laborator
56.Antibiotice bactericide şi bacteriostatice; definiţii, exemple
57.Clasificarea substanţelor antimicrobiene după mecanismul de acţiune; exemple
58.Clasificarea antibioticelor după structura chimică; clase principale, exemple
59.Rezistenţa la acţiunea antibioticelor; definiţii, tipuri
60.Antibiograma difuzimetrică; principiu, interpretare
61.Definiţi noţiunea de CMI şi CMB; cum se determină şi care este utilitatea determinării CMI şi CMB ?
62.Definiţi noţiunile de simbioză, comensalism, parazitism; exemple
63.Definiţi patogenitatea şi virulenţa; exemple de factori de patogenitate
64.Flora microbiană normală a organismului uman
65.Definiţi noţiunile de exotoxină, endotoxină, anatoxină şi antitoxină; exemple
66.Inflamaţia; definiţie, factori care determină procesul inflamator
67.Etapa mecanismelor de declanşare a inflamaţiei
68.Sub-etapele vasculară şi exsudativă, în cadrul procesului inflamator
69.Consecinţele activării mecanismelor inflamatorii
70.Definiţi noţiunile de infecţie, infecţie inaparentă, stare de boală şi stare de purtător de germeni
 
71.Definiţi noţiunea de răspuns imun şi precizaţi principalele sale atribute
72.Definiţi răspunsul imun umoral şi specificaţi celulele implicate în realizarea sa
73.Enumeraţi tipurile de imunitate şi descrieţi-le pe scurt
74.Organele centrale şi periferice ale sistemului imun; localizare, funcţii
75.Enumeraţi celulele implicate în răspunsul imun
76.Limfocitele T – origine, evoluţie, tipuri, funcţii
77.Limfocitele B – origine, evoluţie, tipuri, funcţii
78.Sistemul mononuclear – origine, tipuri de celule, funcţii
79.Granulocitele – tipuri, rol în imunitate
80.Sistemul complement – definire, elemente componente, roluri şi efecte biologice
81.Calea clasică de activare a complementului
82.Calea de alternativă de activarea a complementului
83.Inteleukinele – origine, tipuri, efecte
84.Cooperări celulare directe, în răspunsul imun
85. Cooperări celulare (indirecte) mediate de citokine, în răspunsul imun
86. Prezentaţi schematic principalele cooperări celulare ce intervin în răspunsul imun
87.Precizaţi succesiunea de evenimente din cadrul răspunsului imun umoral, până la sinteza de anticorpi
88.Expuneţi principiile teoriei selecţiei clonale în răspunsul imun
89.Răspunsul imun primar şi secundar; caracteristici principale
90.Vacinuri; ce sunt şi în ce scop se utilizează ?
91.Clasificarea vaccinurilor; exemple
92.Descrieţi schematic structura unei molecule de imunoglobulină
93.Tipuri de imunoglobuline
94.IgM şi Ig G; structură şi rol
95.IgA şi Ig E; structură şi rol
96.Ce sunt antigenele: definiţie, tipuri, exemple
97.Antigenele; factori de care depinde imunogenitatea
98.Reacţii antigen-anticorp; mecanism general şi forme de evidenţiere
99.Reacţii de precipitare în mediu lichid; exemple, utilizări
100. Reacţii de precipitare în gel; exemple, utilizări
101.Reacţii de aglutinare; principiu, tipuri, exemple
102.Reacţia de fixare a complementului; principiu, etape, utilizări, exemple
103. Reacţia de seroneutralizare; principiu, tipuri, utilizări, exemple
104.Reacţii antigen-anticorp care utilizează componente marcate; tipuri de marcare, utilizări
105.Hipersensibilitatea – definire, tipuri de hipersensibilitate, exemple
106.Reacţii anafilactice – mecanism, forme de manifestare
107.Hipersensibilitatea de tip III – mecanism, boala serului, alte exemple
108.Hipersensibilitatea de tip IV – mecanism, evidenţiere, aplicaţii practice

109.Genul Staphylococcus
110.Genul Streptococcus
111.Streptococcus pneumoniae
112.Genul Neisseria (Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae)
113.Enterobacteriaceae; generalităţi
114.Genul Escherichia
115.Genul Klebsiella
116.Genul Proteus
117.Genul Salmonella
118.Genul Shigella
119.Genul Yersinia
120.Genul Pseudomonas
121.Genul Vibrio
122.Genul Brucella
123.Genul Haemophilus
124.Genul Bordetella
125.Genul Mycobacterium (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae)
126.Genul Corynebacterium
127.Genul Bacillus
128.Genul Clostridium (Clostridium tetani, Clostridium botulinum, Clostridiile gangrenei gazoase)
129.Genul Treponema (Treponema pallidum)
130.Genul Leptospira
131.Genul Rickettsia
132.Genul Chlamydia
133.Genul Mycoplasma
134.Toxi-infecţii alimentare (TIA)
135.Schema diagnosticului de laborator în TIA
136.Caractere generale ale fungilor
137.Genul Candida (Candida albicans)
 
NOTĂ. Pentru subiectele 109-133 şi 136-137 trebuie cunoscute următoarele noţiuni:

  • caractere generale (specii principale, habitat, morfologie, caractere de cultură, caractere biochimice, constituţie chimică şi structură antigenică)
  • caractere (factori) de patogenitate şi principalele afecţiuni (boli) produse
  • răspuns imun
  • diagnostic de laborator (bacteriologic, imunologic)
  • sensibilitate la antibiotice
  • măsuri de profilaxie

 
 

 

Recent comments

Poll

Cei care doresc sa ajunga la Valea Plopului, doresc / pot sa vina in:
26.10.2013
28%
2.11.2013
47%
fie 26.10. fie 2.11. nu conteaza ziua plecarii spre Valea Plopului
25%
Total votes: 107